Opći uvjeti

Sve navedene cijene sadrže PDV i izražene su u kunama. Ponuda i cijene za specijalne akcije vrijede do isteka roka koji je naveden na samoj internet stranici ili do isteka zaliha. U cijenu su uračunati otpremni troškovi posebno navedeni prilikom naručivanja proizvoda. Otpremni troškovi se ne uvećavaju ukoliko se narudžba isporučuje u nekoliko navrata, ali se mogu uvećati za dodatne troškove koji mogu nastati prilikom dostave, a prema uvjetima dostavne službe koja vrši tu uslugu.

Uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja i isporuke robe. Milsing d.o.o. naplatu autoriziranog iznosa radi u trenutku isporuke robe a ukoliko postoji bilo kakva sumnja u istinitost podataka ne obvezuje se isporučiti robu. Ovim uvjetima se također definira i slanje naručene robe i usluga.