Pravila nagradnog natječaja „Zablistaj uz Nature’s Bounty“

Članak 1

Nagradni natječaj „Zablistaj uz Nature’s Bounty“ raspisuje tvrtka Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10020 Zagreb, OIB: 02914711498 (u daljnjem tekstu Organizator).

Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba Nature’s Bounty Super Skin, Hair & Nails formula proizvoda.

Članak 2

Svi natjecatelji sudjelovanjem u nagradnom natječaju potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima (dalje: Pravila), a koja su objavljenja i dostupna na web stranici www.naturesbounty.hr

Članak 3

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora sa svojom užom obitelji.

Članak 4

Nagradni natječaj će početi 1.12.2017. i trajati do 31.12.2017. do 23:59 sati.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ostvaruje se na slijedeći način:

  • Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je za vrijeme trajanja nagradnog natječaja kupiti proizvod Nature’s Bounty Super Skin, Hair & Nails formula te snimiti vlastitu fotografiju s proizvodom.

Članak 5

  • Prijava za sudjelovanje moguća je preko web stranice www.naturesbounty.hr

Za prijavu putem web stranice je potrebno napraviti slijedeće korake:

  1. Posjetiti web stranicu www.naturesbounty.hr
  2. Upoznati se s Pravilima natječaja
  3. Kliknuti na link “Prijava za nagradni natječaj” za otvaranje obrasca za prijavu.
  4. Popuniti sva polja obrasca za prijavu istinitim osobnim i kontakt podacima.
  5. Prihvatiti ova Pravila postavljanjem kvačice na polje “Potvrđujem da sam upoznat i suglasan s pravilima ovog natječaja”.
  • Sudionik u natječaju može sudjelovati s neograničenim brojem prijava, a u obzir će se uzeti samo jedna prijava po sudioniku po odluci žirija.
  • Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Organizatora predočiti pri podizanju nagrade.

Članak 6

Iz svih pristiglih prijava žiri sastavljen od 3 predstavnika Organizatora koristeći diskreciono pravo pri čemu se prilikom odluke uzima u obzir kreativnost i kvalitetu poslanih odgovora, odabrat će 1 prijavu koja će biti nagrađena Michael Kors ženskom torbom model Walsh Large Tote u boji konjaka.

Članak 7

Rezultati dobitnika biti će objavljeni 15.1.2018. na web stranici natječaja.

Članak 8

Dobitnik će biti obaviješten putem predanih/dostavljenih osobnih podataka

Članak 9

Nagrada će se poslati putem pošte na adresu dobitnika.

U slučaju da dobitnik ne primi obavijest o dobivenoj nagradi, ili ne preuzme nagradu Organizator će obavijest ili nagradu poslati još jednom te ako dobitnik istu ponovno ne primi smatra se da isti ne želi preuzeti nagradu.

Dobitnik je dužan svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom kako bi preuzeo nagradu.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac, druge proizvode i usluge.

Članak 10

U slučaju da Organizator utvrdi da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, isti ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 11

Svi sudionici u ovom nagradnom natječaju, suglasni su da Organizator ima pravo objaviti poslani materijal bez naknade, u tiskanim, zvučnim, slikovnom i video materijalima te ukoliko ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora biti objavljeni u istim medijima bez naknade.

Dobitnik nagrade, u svezi fotografija dostavljenih za potrebe ovog nagradnog natječaja, osnivanju isključivo pravo iskorištavanja autorskog djela kao sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno u korist Organizatora.

Svaki sudionik nagradnog natječaja potvrđuje i jamči Organizatoru da je ovlašten koristiti dostavljene fotografije te iste ne predstavljaju povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. U slučaju da treća osoba tvrdi da se predmetnom fotografijom krše prava intelektualnog vlasništva, sudionik se obvezuje podmiriti sve eventualne troškove, naknade i ostala plaćanja koja mogu nastati Organizatoru.

Članak 12

Nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 13

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Zagreb, 30.11.2017. godine.

Organizator: Milsing d.o.o.