Reklamacija

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
  • isporuka robe koja je oštećena

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Vama. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo. U slučaju nemogućnosti isporuke zamjenskog prizvoda u količini i vrsti identičnog naručenom, Milsing d.o.o nadoknadit će kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost proizvoda koje više nije u mogućnosti isporučiti.